Pāriet uz galveno saturu

Typewriter

ISLE komponents, kas ļauj izveidot rakstāmmašīnas efektu.

Iespējas

  • delay | number: sākotnējā aizkave pirms rakstāmmašīnas palaišanas (milisekundēs).. Default: none.
  • hold | number: ja teksts ir virkņu masīvs, hold norāda, cik ilgi rinda tiks rādīta, pirms tiks pāriet uz nākamo elementu masīvā.. Default: 2000.
  • interval | number: rakstāmmašīnas intervāls (milisekundēs).. Default: 100.
  • random | boolean: ja ir iestatīts izlases princips, taustiņi tiks izpildīti ar zināmu, "cilvēcīgu" nejaušību.. Default: false.
  • sound | boolean: būs dzirdams arī ievadītais taustiņš.. Default: false.
  • style | object: CSS iebūvētie stili. Default: {}.
  • text | (string|array<string>): parādāmo pilnu tekstu vai secīgi parādāmo tekstu masīvu.. Default: ''.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined