Přeskočit na hlavní obsah

Typewriter

Komponenta ISLE, která umožňuje vytvořit efekt psacího stroje.

Možnosti

  • delay | number: počáteční zpoždění před spuštěním psacího stroje (v milisekundách). Default: none.
  • hold | number: pokud je text polem řetězců, funkce hold určuje dobu, po kterou bude řádek zobrazen, než se přejde na další položku v poli.. Default: 2000.
  • interval | number: interval psacího stroje (v milisekundách). Default: 100.
  • random | boolean: pokud je nastavena náhodnost, budou stisky kláves prováděny s určitou "lidskou" náhodností.. Default: false.
  • sound | boolean: bude slyšet i stisknutí klávesy.. Default: false.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.
  • text | (string|array<string>): celý text, který se má zobrazit, nebo pole textů, které se mají zobrazit postupně.. Default: ''.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined