Przejdź do głównej treści

IFrame

Komponent iFrame.

Opcje

  • src | string (required): źródłowy adres URL. Default: none.
  • fullscreen | boolean: kontroluje, czy ramka iFrame ma być wyświetlana w trybie pełnoekranowym. Default: false.
  • title | string: tytuł iFrame. Default: 'An iFrame'.
  • width | number: Szerokość ramy iFrame (w px). Default: 900.
  • height | number: Wysokość ramy iFrame (w px). Default: 600.
  • className | string: nazwa klasy. Default: ''.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined