Skip to main content

IFrame

iFrame'i komponent.

Valikud

  • src | string (required): allika URL. Default: none.
  • fullscreen | boolean: kontrollib, kas iFrame kuvatakse täisekraani režiimis.. Default: false.
  • title | string: iFrame'i pealkiri. Default: 'An iFrame'.
  • width | number: iFrame laius (px). Default: 900.
  • height | number: iFrame kõrgus (px). Default: 600.
  • className | string: klassi nimi. Default: ''.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined