Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

IFrame

Ένα στοιχείο iFrame.

Επιλογές

  • src | string (required): διεύθυνση URL πηγής. Default: none.
  • fullscreen | boolean: ελέγχει αν θα εμφανίζεται το iFrame σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Default: false.
  • title | string: Τίτλος iFrame. Default: 'An iFrame'.
  • width | number: Πλάτος iFrame (σε px). Default: 900.
  • height | number: Ύψος iFrame (σε px). Default: 600.
  • className | string: όνομα κλάσης. Default: ''.
  • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined