Gå til hovedindhold

Checkbox Input

En komponent til indtastning af en afkrydsningsboks. Kan bruges som en del af et ISLE-dashboard eller som en selvstændig komponent. I sidstnævnte tilfælde skal du håndtere ændringer via onChange-attributten eller binde værdien til en global variabel via bind-attributten.

Indstillinger

  • bind | string: navnet på den globale variabel, som værdien af afkrydsningsfeltet skal tildeles. Default: ''.
  • defaultValue | boolean: boolsk værdi, der angiver afkrydsningsfeltets standardværdi. Default: false.
  • value | boolean: afkrydsningsfeltets værdi (for kontrolleret komponent). Default: none.
  • disabled | boolean: angiver, om indgangen er aktiv eller ej. Default: false.
  • inline | boolean: angiver, om afkrydsningsfeltet skal vises inline. Default: false.
  • onChange | function: callback-funktion, der skal påkaldes, når der klikkes på afkrydsningsfeltet. Funktionen kaldes med den aktuelle værdi for afkrydsningsfeltet. Default: onChange() {}.
  • legend | (string|node): tekst, der vises ved siden af afkrydsningsfeltet. Default: ''.
  • tooltip | string: tekst, der vises, når man holder musen over afkrydsningsfeltet. Default: ''.
  • tooltipPlacement | string: placering af knap tooltip. Default: 'right'.
  • style | object: CSS inline-stilarter. Default: {}.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined