Gå til hovedindhold

Seal

Et godkendelsesstempel.

Indstillinger

 • active | boolean: kontrollerer, om forseglingen er aktiv eller gråtonet. Default: true.
 • onClick | function: callback-funktion, der påkaldes, når der klikkes på noten. Default: onClick() {}.
 • scale | number: objektstørrelse (hvis den ikke udtrykkeligt er angivet, ændres forseglingen ikke i størrelse). Default: none.
 • innerStyle | object: stilen for den indre cirkel. Default: {}.
 • lower | string: den nederste tekst. Default: 'The lower text'.
 • lowerArc | number: buen for den nederste tekst. Default: 150.
 • noOrnaments | boolean: forhindrer gengivelse af ornamenter. Default: false.
 • removable | boolean: styrer, om noten skal fjernes, når der klikkes på den. Default: false.
 • style | object: stilen for elementet. Default: none.
 • title | (string|node): segl titel. Default: 'Enter a title'.
 • upper | string: den øverste tekst. Default: 'The upper text'.
 • upperArc | number: buen for den øverste tekst. Default: 150.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined