Gå til hovedindhold

Decision Tree

Regressions- og klassifikationstræer.

Indstillinger

  • data | object (required): objekt af værdi-arrays. Default: none.
  • y | (string|Factor) (required): udfaldsvariabel. Default: none.
  • x | (array<(string|Factor)>|string|Factor) (required): en eller flere prædiktorvariable. Default: none.
  • type | string (required): Klassifikation for kategoriske eller Regression for kvantitative resultater. Default: none.
  • quantitative | array<string> (required): array af variabler i data, der er kvantitative.. Default: none.
  • impurityMeasure | string: urenhedsmåling (gini eller entropi). Default: 'gini'.
  • scoreThreshold | number: scoretærskel for opdeling. Default: 0.0075.
  • maxTreeDepth | number: maksimal trædybde. Default: 5.
  • minItemsCount | number: mindste antal observationer i bladknuder. Default: 50.
  • onPredict | function: callback, der påkaldes med modelobjektet, når der klikkes på forudsigelsesknappen. Default: none.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined