Gå til hovedindhold

Dashboard

Et dashboard til at kombinere håndteringen af flere indtastningsfelter for børn.

Indstillinger

 • autoStart | boolean: hvis indstillet til true, udføres funktionen onGenerate ved opstart med standard inputværdierne. Default: true.
 • autoUpdate | boolean: styrer, om funktionen onGenerate skal kaldes automatisk, når et af de underordnede inputfelter ændres. Default: false.
 • description | (string|node): beskrivelse af instrumentbrættet. Default: ''.
 • disabled | boolean: kontrollerer, om instrumentbrættet skal være deaktiveret. Default: false.
 • label | string: knapmærke. Default: none.
 • maxWidth | number: maksimal bredde af instrumentbrættet. Default: 600.
 • className | string: klassens navn. Default: ''.
 • bodyClassName | string: klassens navn for kortets krop. Default: 'd-grid gap-3'.
 • style | object: CSS inline-stilarter. Default: {}.
 • onGenerate | function: funktion, der kaldes, når der klikkes på knappen, eller når en af dashboardets inputværdier ændres (hvis autoUpdate er indstillet til true). Funktionen kaldes med værdierne i inputfelterne i den rækkefølge, de er placeret i instrumentbrættet. Default: onGenerate() {}.
 • title | (string|node): kortets titel. Default: ''.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined