Gå til hovedindhold

Accordion

En harmonikakomponent, der styrer lodrette skydere.

Indstillinger

  • active | number: indeks for den skyder, der skal åbnes i begyndelsen. Default: none.
  • canCloseAll | boolean: om man kan lukke alle overskrifter sammen. Default: false.
  • headers | array<(string|node)>: array af navne på overskrifter. Default: none.
  • headerStyle | object: man kan også tildele en stil til overskriftslinjerne. Default: none.
  • headerClassName | string: dette tilsidesætter det angivne klasse navn på headers. Default: none.
  • onChange | function: callback påkaldt med indekset for den nye aktive lodrette skyder. Default: onChange() {}.
  • className | string: klassens navn for det ydre div. Default: ''.
  • style | object: CSS inline-stilarter for ydre div. Default: none.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined