Overslaan naar hoofdinhoud

Pages

Een ISLE-paginatiecomponent die de gebruiker in staat stelt om door een reeks pagina's te stappen.

Opties

  • activePage | number: actieve pagina. Default: 1.
  • disabled | boolean: bepaalt of de navigatiebalk actief is of niet. Default: false.
  • title | (string|node): weergegeven titel van de paginacontainer. Default: ''.
  • pagination | string: om de paginering te laten zien op de top, bottom of both'. Default: 'top'`.
  • size | string: grootte van de pagineerknoppen (ofwel default, lg, of sm). Default: 'default'.
  • height | (number|string): de maximale hoogte van de container. Als een ingesloten pagina hoger is, wordt een verticale schuifbalk toegevoegd. Default: none.
  • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.
  • onSelect | function: Functie die wordt aangeroepen wanneer de actieve wijziging wordt gewijzigd. Ontvangt de nieuwe actieve pagina-index als enige parameter. Default: onSelect() {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined