Přeskočit na hlavní obsah

Pages

Komponenta ISLE pro stránkování, která umožňuje uživateli postupně procházet sekvencí stránek.

Možnosti

  • activePage | number: aktivní stránka. Default: 1.
  • disabled | boolean: řídí, zda je navigační panel aktivní, nebo ne. Default: false.
  • title | (string|node): zobrazený název kontejneru stránek. Default: ''.
  • pagination | string: zda se má stránkování zobrazovat buď na top, bottom, nebo both.. Default: 'top'.
  • size | string: velikost tlačítek pro stránkování (buď default, lg, nebo sm).. Default: 'default'.
  • height | (number|string): maximální výška kontejneru. Pokud je vložená stránka vyšší, přidá se svislý posuvník.. Default: none.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.
  • onSelect | function: Funkce vyvolaná při změně aktivní změny. Jako jediný parametr přijímá nový index aktivní stránky.. Default: onSelect() {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined