Overslaan naar hoofdinhoud

Image Question

Een vraag die de gebruiker vraagt om een afbeelding te uploaden.

Opties

 • question | (string|node): tekst voor de vraag. Default: ''.
 • hintPlacement | string: plaatsing van de hints (ofwel top, left, right, of bottom). Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: tips die een leidraad bieden voor het beantwoorden van de vraag. Default: [].
 • feedback | boolean: regelt of er terugmeldingsknoppen moeten worden weergegeven. Default: true.
 • chat | boolean: bepaalt of het element een geïntegreerde chat moet hebben. Default: false.
 • disableSubmitNotification | boolean: controleert of een melding moet worden weergegeven na het indienen van een afbeelding. Default: false.
 • className | string: klassennaam. Default: ''.
 • sketchpad | object: eigenschappen die moeten worden doorgegeven aan
  component; om het schetsblok weer te geven, geef je ten minste een leeg object {} door. Default: none.
 • solution | string: beeld URL van modeloplossing. Default: none.
 • until | Date: tijd tot de studenten de gelegenheid krijgen om antwoorden in te dienen. Default: none.
 • points | number: maximumaantal punten voor de indeling in klassen. Default: 10.
 • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.
 • onSubmit | function: callback ingeroepen bij het indienen van een antwoord; heeft als enige parameter een boolean die aangeeft of de elementen in de juiste volgorde zijn geplaatst. Default: onSubmit() {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined