Skip to main content

Image Question

Küsimus, milles palutakse kasutajal laadida üles pilt.

Valikud

 • question | (string|node): küsimuse tekst. Default: ''.
 • hintPlacement | string: vihjete paigutus (kas top, left, right või bottom).. Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: vihjeid, mis annavad suuniseid küsimusele vastamiseks. Default: [].
 • feedback | boolean: kontrollib, kas tagasiside nuppe kuvada. Default: true.
 • chat | boolean: kontrollib, kas elemendil peaks olema integreeritud vestlus. Default: false.
 • disableSubmitNotification | boolean: kontrollib, kas pärast pildi esitamist peaks ilmuma teade. Default: false.
 • className | string: klassi nimi. Default: ''.
 • sketchpad | object: omadused, mis tuleb edastada komponendile
  ; sketchpad'i renderdamiseks tuleb edastada vähemalt tühi objekt {}.. Default: none.
 • solution | string: mudellahenduse pildi URL. Default: none.
 • until | Date: aega, kuni õpilastel peaks olema lubatud vastuseid esitada. Default: none.
 • points | number: hindamisel antavate punktide maksimaalne arv. Default: 10.
 • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.
 • onSubmit | function: callback, mida kutsutakse üles, kui vastus on esitatud; ainsa parameetrina on "boolean", mis näitab, kas elemendid on paigutatud õiges järjekorras.. Default: onSubmit() {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined