Hoppa till huvudinnehåll

Image Question

En fråga som ber användaren att ladda upp en bild.

Alternativ

 • question | (string|node): text för frågan. Default: ''.
 • hintPlacement | string: placering av tipsen (antingen top, left, right eller bottom). Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: tips som ger vägledning om hur frågan ska besvaras. Default: [].
 • feedback | boolean: kontrollerar om återkopplingsknapparna ska visas. Default: true.
 • chat | boolean: kontrollerar om elementet ska ha en integrerad chatt. Default: false.
 • disableSubmitNotification | boolean: kontrollerar om ett meddelande ska visas efter att en bild har skickats in. Default: false.
 • className | string: klassens namn. Default: ''.
 • sketchpad | object: egenskaper som ska skickas till
  -komponenten; för att återge skissblocket ska du skicka in minst ett tomt objekt {}.. Default: none.
 • solution | string: URL för modellens bildlösning.. Default: none.
 • until | Date: tid fram till dess att eleverna ska få lämna in sina svar. Default: none.
 • points | number: Maximalt antal poäng som tilldelas vid betygsättning.. Default: 10.
 • style | object: CSS-stilar inline. Default: {}.
 • onSubmit | function: callback som aktiveras när svaret har skickats in; har som enda parameter en "boolean" som anger om elementen har placerats i rätt ordning.. Default: onSubmit() {}.

Exempel

Live-redigerare
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined