Overslaan naar hoofdinhoud

Order Question

Een bestelvraagcomponent die de student vraagt om een verzameling elementen in de juiste volgorde te brengen.

Opties

 • question | (string|node): vraag waarvoor de student de beschikbare opties in de juiste volgorde moet brengen. Default: ''.
 • options | array (required): een reeks teksten die de student in de juiste volgorde moet brengen (verondersteld wordt de geleverde bestelling te zijn). Default: none.
 • provideFeedback | boolean: controleert of een kennisgeving wordt weergegeven met of het ingediende antwoord al dan niet correct is. Default: true.
 • hintPlacement | string: plaatsing van de hints (ofwel top, left, right, of bottom). Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: tips die een leidraad bieden voor het beantwoorden van de vraag. Default: [].
 • feedback | boolean: regelt of er terugmeldingsknoppen moeten worden weergegeven. Default: true.
 • chat | boolean: bepaalt of het element een geïntegreerde chat moet hebben. Default: false.
 • failureMsg | string: bericht dat moet worden weergegeven wanneer de leerling een verkeerd antwoord indient. Default: none.
 • successMsg | string: bericht dat moet worden weergegeven wanneer de leerling het juiste antwoord indient. Default: none.
 • disableSubmitNotification | boolean: controleert of de aanmeldingskennisgevingen moeten worden uitgeschakeld. Default: false.
 • until | Date: tijd tot de studenten de gelegenheid krijgen om antwoorden in te dienen. Default: none.
 • points | number: maximumaantal punten voor de indeling in klassen. Default: 10.
 • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.
 • onChange | function: callback die wordt geactiveerd na het slepen van een element; heeft twee parameters: een boolean die aangeeft of de elementen in de juiste volgorde zijn geplaatst en array met de huidige volgorde. Default: onChange() {}.
 • onSubmit | function: callback ingeroepen bij het indienen van een antwoord; heeft als enige parameter een boolean die aangeeft of de elementen in de juiste volgorde zijn geplaatst. Default: onSubmit() {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined