Preskoči na glavno vsebino

Image Question

Vprašanje, ki od uporabnika zahteva, da naloži sliko.

Možnosti

 • question | (string|node): besedilo za vprašanje. Default: ''.
 • hintPlacement | string: umestitev namigov (top, left, right ali bottom). Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: napotki, kako odgovoriti na vprašanje.. Default: [].
 • feedback | boolean: nadzoruje, ali se prikažejo gumbi za povratne informacije.. Default: true.
 • chat | boolean: nadzoruje, ali naj ima element integriran klepet.. Default: false.
 • disableSubmitNotification | boolean: nadzoruje, ali naj se po predložitvi slike prikaže obvestilo.. Default: false.
 • className | string: ime razreda. Default: ''.
 • sketchpad | object: lastnosti, ki se posredujejo komponenti
  ; če želite izrisati skico, posredujete vsaj prazen objekt {}. Default: none.
 • solution | string: URL slike vzorčne rešitve. Default: none.
 • until | Date: čas, do katerega lahko učenci oddajo odgovore.. Default: none.
 • points | number: največje število točk, ki se dodelijo pri razvrščanju. Default: 10.
 • style | object: Vnosni slogi CSS. Default: {}.
 • onSubmit | function: povratni klic, ki se sproži ob oddaji odgovora; edini parameter je boolean, ki označuje, ali so bili elementi postavljeni v pravilnem vrstnem redu. Default: onSubmit() {}.

Primeri

Urejevalnik v živo
Rezultat
ReferenceError: Provider is not defined