Overslaan naar hoofdinhoud

Free Text Question

Een ISLE component voor vragen waarbij de antwoorden van studenten in de vorm van vrije tekst moeten worden aangeleverd.

Opties

 • question | (string|node): de vraag die bovenin de vrije tekst-vraagcomponent wordt getoond. Default: ''.
 • hints | array<(string|node)>: tips die een leidraad bieden voor het beantwoorden van de vraag. Default: [].
 • hintPlacement | string: plaatsing van de hints (ofwel top, left, right, of bottom). Default: 'top'.
 • feedback | boolean: regelt of er terugmeldingsknoppen moeten worden weergegeven. Default: true.
 • solution | (string|node): een modelantwoord op het probleem. Default: ''.
 • instantSolution | boolean: of men de weergave van het modelantwoord onmiddellijk kan wijzigen. Default: false.
 • rows | number: aantal rijen van het tekstveld voor de leerlingen om hun antwoorden te typen. Default: 5.
 • chat | boolean: controleert of het mogelijk moet zijn om de groeps-chat in te schakelen voor de vraag. Default: false.
 • resizable | boolean: controleert of het tekstgebied aanpasbaar moet zijn. Default: false.
 • placeholder | string: tekst van de plaatshouder wordt weergegeven voordat de gebruiker een tekst heeft ingevoerd. Default: ''.
 • disableSubmitNotification | boolean: controleert of de aanmeldingskennisgevingen moeten worden uitgeschakeld. Default: false.
 • submissionMsg | string: kennisgeving weergegeven wanneer de leerling voor het eerst zijn antwoord indient. Default: ''.
 • resubmissionMsg | string: kennisgeving weergegeven voor alle inzendingen na de eerste. Default: 'You have successfully re-submitted your answer.'.
 • provideFeedback | boolean: geeft aan of de feedback, inclusief het juiste antwoord, moet worden weergegeven nadat de leerlingen hun antwoorden hebben ingediend. Default: true.
 • maxlength | number: maximaal toegestaan aantal tekens. Default: 2500.
 • until | Date: tijd tot de studenten de gelegenheid krijgen om antwoorden in te dienen. Default: none.
 • points | number: maximumaantal punten voor de indeling in klassen. Default: 10.
 • className | string: klassennaam. Default: ''.
 • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.
 • onChange | function: callback aangeroepen telkens als de waarde van het tekstgebied verandert; ontvangt de huidige tekst als enig argument. Default: onChange() {}.
 • onSubmit | function: callback ingeroepen wanneer de gebruiker een antwoord indient; ontvangt de ingediende tekst als enig argument. Default: onSubmit() {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined