Overslaan naar hoofdinhoud

Match List Question

Een ISLE-component die een vraag stelt waarbij de leerling elementen uit twee lijsten op de juiste manier met elkaar moet matchen.

Opties

 • question | (string|node): vraag die boven aan de vraag van de wedstrijdlijst moet worden weergegeven. Default: ''.
 • elements | array<{a,b}>: een array met de juiste paren bovenin de vrije tekstvraagcomponent. Elk array element moet een object zijn met a en b eigenschappen; lever elementen met alleen a of b eigenschappen om afleidende antwoorden toe te voegen. Default: [].
 • hintPlacement | string: plaatsing van de hints (ofwel top, left, right, of bottom). Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: tips die een leidraad bieden voor het beantwoorden van de vraag. Default: [].
 • provideFeedback | boolean: geeft aan of de oplossing toegankelijk moet zijn nadat de leerlingen hun antwoorden hebben ingediend. Default: true.
 • feedback | boolean: regelt of er terugmeldingsknoppen moeten worden weergegeven. Default: true.
 • chat | boolean: bepaalt of het element een geïntegreerde chat moet hebben. Default: false.
 • colorScale | array: indien ingesteld, worden de bijgeleverde kleuren gebruikt voor de tegels. Default: none.
 • shuffle | string: geeft aan of de linkse, rechtse, of beide kolommen waarvan de elementen gematcht moeten worden, geschud moeten worden; geef none of een andere waarde om de elementen aan beide kanten niet te schudden (kan handig zijn als er geen oplossing aanwezig is). Default: 'both'.
 • disableSubmitNotification | boolean: controleert of de aanmeldingskennisgevingen moeten worden uitgeschakeld. Default: false.
 • submissionMsg | string: kennisgeving weergegeven wanneer de leerling voor het eerst zijn antwoord indient. Default: 'You have successfully submitted your answer.'.
 • resubmissionMsg | string: kennisgeving weergegeven voor alle inzendingen na de eerste. Default: 'You have successfully re-submitted your answer.'.
 • until | Date: tijd tot de studenten de gelegenheid krijgen om antwoorden in te dienen. Default: none.
 • points | number: maximumaantal punten voor de indeling in klassen. Default: 10.
 • className | string: klassennaam. Default: ''.
 • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.
 • onChange | function: callback aangeroepen wanneer leerlingen een antwoord wijzigen. Default: onChange() {}.
 • onSubmit | function: terugbellen wordt ingeroepen als de studenten een antwoord indienen. Default: onSubmit() {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined