Přeskočit na hlavní obsah

Image Question

Otázka, která uživatele vyzve k nahrání obrázku.

Možnosti

 • question | (string|node): text otázky. Default: ''.
 • hintPlacement | string: umístění nápovědy (buď top, left, right, nebo bottom).. Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: nápovědy, jak odpovědět na otázku.. Default: [].
 • feedback | boolean: řídí, zda se mají zobrazovat tlačítka zpětné vazby. Default: true.
 • chat | boolean: řídí, zda má mít prvek integrovaný chat. Default: false.
 • disableSubmitNotification | boolean: řídí, zda se má po odeslání obrázku zobrazit oznámení.. Default: false.
 • className | string: název třídy. Default: ''.
 • sketchpad | object: vlastnosti předávané komponentě
  ; pro vykreslení náčrtníku předejte alespoň prázdný objekt {}.. Default: none.
 • solution | string: URL adresa obrázku modelového řešení. Default: none.
 • until | Date: čas, do kdy by studenti měli mít možnost odevzdat odpovědi. Default: none.
 • points | number: maximální počet bodů udělených při klasifikaci. Default: 10.
 • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.
 • onSubmit | function: zpětné volání vyvolané při odeslání odpovědi; jako jediný parametr má boolean, který udává, zda byly prvky umístěny ve správném pořadí.. Default: onSubmit() {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined