Overslaan naar hoofdinhoud

Multiple Choice Matrix

Een ISLE component die een matrix van meerkeuzevragen met dezelfde antwoorden maakt.

Opties

  • questions | array (required): een reeks vragen. Default: none.
  • answers | array (required): een reeks antwoorden. Default: none.
  • title | (string|node): titel die boven op de vragenmatrix moet worden weergegeven. Default: none.
  • solution | array<array>: booleaanse matrix waarvan het element aangeeft of het betreffende keuzerondje of selectievakje moet worden aangekruist. Default: none.
  • type | string: vraagtype (radio komt overeen met "Selecteer een", checkbox met "Selecteer alles wat van toepassing is"). Default: 'radio'.
  • disableSubmitNotification | boolean: controleert of de aanmeldingskennisgevingen moeten worden uitgeschakeld. Default: false.
  • onChange | function: callback aangeroepen wanneer de waarde van een selectievakje / keuzerondje verandert; aangeroepen met de tweedimensionale boolean-array van de actieve status voor elke antwoordoptie. Default: onChange() {}.
  • onSubmit | function: terugroeping aangeroepen wanneer de gebruiker op de knop "Submit" klikt; aangeroepen met de tweedimensionale boolean-array van de actieve status voor elke antwoordoptie. Default: onSubmit() {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined