Treci la conținutul principal

Image Question

O întrebare care solicită utilizatorului să încarce o imagine.

Opțiuni

 • question | (string|node): textul întrebării. Default: ''.
 • hintPlacement | string: plasarea indicilor (fie top, left, right, sau bottom). Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: indicii care oferă îndrumări privind modul de răspuns la întrebare. Default: [].
 • feedback | boolean: controlează dacă se afișează butoanele de feedback. Default: true.
 • chat | boolean: controlează dacă elementul trebuie să aibă un chat integrat. Default: false.
 • disableSubmitNotification | boolean: controlează dacă trebuie afișată o notificare după trimiterea unei imagini. Default: false.
 • className | string: numele clasei. Default: ''.
 • sketchpad | object: proprietăți care trebuie transmise componentei
  ; pentru a reda sketchpad-ul, treceți cel puțin un obiect gol {}. Default: none.
 • solution | string: imaginea URL a soluției modelului. Default: none.
 • until | Date: timpul până la care elevii ar trebui să fie lăsați să trimită răspunsurile. Default: none.
 • points | number: numărul maxim de puncte acordate în cadrul clasificării. Default: 10.
 • style | object: Stiluri inline CSS. Default: {}.
 • onSubmit | function: callback invocat la trimiterea răspunsului; are ca unic parametru un boolean care indică dacă elementele au fost plasate în ordinea corectă. Default: onSubmit() {}.

Exemple

Editor live
Rezultat
ReferenceError: Provider is not defined