Overslaan naar hoofdinhoud

Select Question

Een selecte vraagcomponent.

Opties

 • question | (string|node): vraag waarvoor de student een van de beschikbare antwoordmogelijkheden moet kiezen. Default: ''.
 • options | array (required): beschikbare antwoordopties waaruit de student kan kiezen. Default: none.
 • solution | number: index van oplossingselement in opties. Default: none.
 • preselected | number: index van voorgeselecteerde antwoordopties. Default: 0.
 • inline | boolean: controleert of het onderdeel al dan niet inline wordt weergegeven. Default: false.
 • hintPlacement | string: plaatsing van de hints (ofwel top, left, right, of bottom). Default: 'top'.
 • hints | array<(string|node)>: tips die een leidraad bieden voor het beantwoorden van de vraag. Default: [].
 • feedback | boolean: regelt of er terugmeldingsknoppen moeten worden weergegeven. Default: true.
 • chat | boolean: bepaalt of het element een geïntegreerde chat moet hebben. Default: false.
 • provideFeedback | boolean: geeft aan of de feedback, inclusief het juiste antwoord, moet worden weergegeven nadat de leerlingen hun antwoorden hebben ingediend. Default: true.
 • failureMsg | string: bericht dat moet worden weergegeven wanneer de leerling een verkeerd antwoord selecteert. Default: 'Not quite, try again!'.
 • successMsg | string: bericht dat moet worden weergegeven wanneer de leerling het juiste antwoord selecteert. Default: 'That's the correct answer!'.
 • points | number: maximumaantal punten voor de indeling in klassen. Default: 10.
 • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.
 • onChange | function: callback die wordt geactiveerd na het indienen van de actie. Default: onChange() {}.
 • onSubmit | function: callback ingeroepen bij het inzenden van het antwoord; heeft als eerste parameter een boolean die aangeeft of het antwoord correct is beantwoord (indien van toepassing, null anders) en het verstrekte antwoord als tweede parameter. Default: onSubmit() {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined