Gå til hovedindhold

Image Question

Et spørgsmål, der beder brugeren om at uploade et billede.

Indstillinger

 • question | (string|node): tekst til spørgsmålet. Default: ''.
 • hintPlacement | string: placeringen af vejledningerne (enten top, left, right eller bottom). Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: tips, der giver vejledning om, hvordan spørgsmålet skal besvares. Default: [].
 • feedback | boolean: styrer, om der skal vises feedback-knapper. Default: true.
 • chat | boolean: kontrollerer, om elementet skal have en integreret chat. Default: false.
 • disableSubmitNotification | boolean: styrer, om der skal vises en meddelelse efter indsendelse af et billede. Default: false.
 • className | string: klassens navn. Default: ''.
 • sketchpad | object: egenskaber, der skal overføres til
  komponenten; for at gengive skitseblokken skal du som minimum overføre et tomt objekt {}.. Default: none.
 • solution | string: URL-adresse til billedet af modelløsningen. Default: none.
 • until | Date: den tid, der skal gå, før de studerende kan afgive svar. Default: none.
 • points | number: det maksimale antal point, der kan tildeles ved bedømmelsen. Default: 10.
 • style | object: CSS inline-stilarter. Default: {}.
 • onSubmit | function: callback, der påkaldes, når svaret er indsendt; har som eneste parameter en boolean, der angiver, om elementerne blev placeret i den korrekte rækkefølge. Default: onSubmit() {}.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined