Treci la conținutul principal

Checkbox Input

O componentă de intrare de tip checkbox. Poate fi utilizată ca parte a unui tablou de bord ISLE sau de sine stătător. În acest din urmă caz, doriți să gestionați modificările prin atributul onChange sau să legați valoarea de o variabilă globală prin atributul bind.

Opțiuni

  • bind | string: numele variabilei globale căreia trebuie să i se atribuie valoarea căsuței de selectare. Default: ''.
  • defaultValue | boolean: valoare booleană care indică valoarea implicită a casetei de selectare. Default: false.
  • value | boolean: valoarea căsuței de selectare (pentru componenta controlată). Default: none.
  • disabled | boolean: indică dacă intrarea este activă sau nu. Default: false.
  • inline | boolean: indică dacă caseta de selectare este afișată în linie. Default: false.
  • onChange | function: funcția de apelare care va fi invocată atunci când se face clic pe caseta de selectare. Funcția este apelată cu valoarea curentă a casetei de selectare.. Default: onChange() {}.
  • legend | (string|node): textul afișat lângă caseta de selectare. Default: ''.
  • tooltip | string: text afișat la trecerea peste caseta de selectare. Default: ''.
  • tooltipPlacement | string: poziția tooltipului butonului. Default: 'right'.
  • style | object: Stiluri inline CSS. Default: {}.

Exemple

Editor live
Rezultat
ReferenceError: Provider is not defined