Skip to main content

Text Area

Tekstiala komponent. Kasutatakse iseseisva komponendina, muudatusi tuleks käsitleda atribuudi "onChange" abil.

Valikud

  • defaultValue | string: tekstiala vaikeväärtus. Default: ''.
  • value | string: tekstiväärtus (kontrollitava komponendi puhul). Default: none.
  • disabled | boolean: kontrollib, kas tekstiala keelatakse. Default: false.
  • legend | (string|node): legendi tekst. Default: ''.
  • onBlur | function: tagasipöördumisfunktsioon, mida kutsutakse esile, kui tekstiala kaotab fookuse. Default: onBlur() {}.
  • onChange | function: callback-funktsioon, mis käivitub uue tekstiga, kui ala tekst muutub. Default: onChange() {}.
  • placeholder | string: paigutustekst. Default: none.
  • resizable | string: kontrollib, kas tekstiala on muudetava suurusega (võib olla kas "mõlemad", "horisontaalne", "vertikaalne" või "ei ole").. Default: 'none'.
  • rows | number: ridade arv. Default: 5.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.

Näited

Examples

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined