Skip to main content

Wikipedia

Komponent Wikipedia otsib Wikipedia ja tagastab kirje, kui sisestatud otsingusõna all leidub midagi kehtivat.

Valikud

  • defaultEntry | string: vaikimisi kanne kuvamiseks. Default: none.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined