Siirry pääsisältöön

Checkbox Input

Valintaruudun syöttökomponentti. Voidaan käyttää osana ISLE-kojelautaa tai itsenäisesti. Jälkimmäisessä tapauksessa haluat käsitellä muutokset onChange-attribuutilla tai sitoa arvon globaaliin muuttujaan bind-attribuutilla.

Vaihtoehdot

  • bind | string: sen globaalin muuttujan nimi, johon valintaruudun arvo osoitetaan.. Default: ''.
  • defaultValue | boolean: boolean-arvo, joka ilmaisee valintaruudun oletusarvon.. Default: false.
  • value | boolean: valintaruudun arvo (valvotun komponentin osalta). Default: none.
  • disabled | boolean: osoittaa, onko tulo aktiivinen vai ei. Default: false.
  • inline | boolean: osoittaa, näytetäänkö valintaruutu rivissä. Default: false.
  • onChange | function: callback-funktio, joka käynnistetään, kun valintaruutua napsautetaan. Funktiota kutsutaan nykyisellä valintaruudun arvolla.. Default: onChange() {}.
  • legend | (string|node): valintaruudun vieressä näkyvä teksti. Default: ''.
  • tooltip | string: teksti, joka näytetään, kun valintaruudun yläpuolelle viedään hiiren kursori. Default: ''.
  • tooltipPlacement | string: painikkeen tooltipin sijainti. Default: 'right'.
  • style | object: CSS-inline-tyylit. Default: {}.

Esimerkkejä

Live Editor
Tulos
ReferenceError: Provider is not defined