Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Accordion

Ένα στοιχείο ακορντεόν που ελέγχει κάθετα ρυθμιστικά.

Επιλογές

  • active | number: δείκτης του slider που θα ανοίξει στην αρχή. Default: none.
  • canCloseAll | boolean: αν μπορεί κανείς να καταρρεύσει όλες τις επικεφαλίδες. Default: false.
  • headers | array<(string|node)>: πίνακας ονομάτων επικεφαλίδων. Default: none.
  • headerStyle | object: μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα στυλ στις μπάρες κεφαλίδας. Default: none.
  • headerClassName | string: αυτό παρακάμπτει το δεδομένο όνομα κλάσης των επικεφαλίδων. Default: none.
  • onChange | function: callback που καλείται με το δείκτη του νέου ενεργού κάθετου ολισθητήρα. Default: onChange() {}.
  • className | string: όνομα κλάσης για το εξωτερικό div. Default: ''.
  • style | object: Στυλ CSS inline για εξωτερικό div. Default: none.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined