Overslaan naar hoofdinhoud

Voice Input

Een component voor spraakinvoer.

Opties

 • autorecord | boolean: regelt of de opname automatisch wordt gestart. Default: false.
 • defaultValue | string: standaardtekstwaarde. Default: ''.
 • grammars | array: spraakgrammatica lijst (niet ondersteund). Default: [].
 • legend | (string|node): legenda weergegeven voor het invoerveld. Default: ''.
 • mode | string: ingesteld op volledig om een tekstinvoerveld naast de microfoon weer te geven, status om alleen een statusbalk met de getranscribeerde teksten weer te geven, microfoon om alleen een knop te tonen om de opname te schakelen, of niet wanneer de spraakinvoer onzichtbaar moet zijn en puur via sneltoetsen / spraakcommando's moet worden geregeld. Default: 'full'.
 • maxAlternatives | number: maximaal aantal alternatieven per spraakherkenningsresultaat. Default: 1.
 • onChange | function: terugbelfunctie die wordt aangeroepen wanneer de waarde van de tekstinvoer wordt geüpdatet. Default: onChange() {}.
 • onClick | function: terugbelfunctie ingeroepen bij het klikken op de microfoonknop. Default: onClick() {}.
 • onFinalText | function: terugbelfunctie die wordt aangeroepen zodra de definitieve tekst is ontvangen. Default: onFinalText() {}.
 • onRecordingStart | function: terugbelfunctie die wordt aangeroepen bij het starten van de opname. Default: onRecordingStart() {}.
 • onRecordingStop | function: terugbelfunctie die wordt aangeroepen zodra de opname is gestopt. Default: onRecordingStop() {}.
 • onSegment | function: terugbelfunctie ingeroepen met tekstsegmenten. Default: onSegment() {}.
 • onSubmit | function: terugbelfunctie bij het indienen van tekstinvoerwaarde door op "Enter" te drukken. Default: onSubmit() {}.
 • placeholder | string: tekstinvoerplaathouder. Default: none.
 • remote | object: object met start, stop, en schakel en bijbehorende sneltoetsen. Default: none.
 • className | string: klassennaam. Default: ''.
 • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.
 • timeout | number: aantal milliseconden waarna de opname wordt uitgesteld. Default: none.
 • stopTooltip | string: tooltipbericht weergegeven tijdens de opname. Default: none.
 • startTooltip | string: tooltip-bericht dat wordt weergegeven terwijl er niet wordt opgenomen. Default: none.
 • tooltipPlacement | string: richting van de tooltip. Default: 'left'.
 • width | number: spraakinvoerbreedte (in px). Default: 500.
 • height | number: spraakinvoerhoogte (in px). Default: 36.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined