Siirry pääsisältöön

Decision Tree

Regressio- ja luokittelupuut.

Vaihtoehdot

  • data | object (required): arvojoukkojen objekti. Default: none.
  • y | (string|Factor) (required): tulosmuuttuja. Default: none.
  • x | (array<(string|Factor)>|string|Factor) (required): yksi tai useampi ennustemuuttuja. Default: none.
  • type | string (required): Classification kategorisille tai Regression kvantitatiivisille tuloksille.. Default: none.
  • quantitative | array<string> (required): joukko data:n muuttujia, jotka ovat kvantitatiivisia.. Default: none.
  • impurityMeasure | string: epäpuhtauden mitta (gini tai entropia).. Default: 'gini'.
  • scoreThreshold | number: pisteytyksen kynnysarvo jakoa varten. Default: 0.0075.
  • maxTreeDepth | number: puun suurin syvyys. Default: 5.
  • minItemsCount | number: havaintojen vähimmäismäärä lehtisolmuissa. Default: 50.
  • onPredict | function: callback, joka käynnistetään malliobjektin kanssa, kun napsautetaan predict-painiketta.. Default: none.

Esimerkkejä

Live Editor
Tulos
ReferenceError: Provider is not defined