Siirry pääsisältöön

Free Text Survey

ISLE-komponentti kysymyksille, joihin oppilaiden on annettava vastaukset vapaan tekstin muodossa. Tämä komponentti eroaa FreeTextQuestion-komponentista siinä, että kootut ryhmätiedot näytetään kaikille reaaliajassa.

Vaihtoehdot

  • question | (string|node): oppilaille esitettävä kysymys. Default: ''.
  • allowMultipleAnswers | boolean: valvoo, halutaanko oppilaiden antaa vastata kyselyyn useita kertoja.. Default: false.
  • anonymous | boolean: valvoo, kerätäänkö opiskelijoiden vastaukset nimettöminä. Default: false.
  • rows | number: syöttökentän tekstirivien lukumäärä. Default: 4.
  • className | string: luokan nimi. Default: ''.
  • style | object: CSS-inline-tyylit. Default: {}.
  • onSubmit | function: callback-funktio, jota kutsutaan, kun vastaus lähetetään. Default: onSubmit() {}.

Esimerkkejä

Live Editor
Tulos
ReferenceError: Provider is not defined