Siirry pääsisältöön

Dashboard

Kojelauta, jossa yhdistetään useiden lapsisyöttökenttien käsittely.

Vaihtoehdot

 • autoStart | boolean: jos arvoksi asetetaan true, onGenerate-funktio suoritetaan käynnistyksen yhteydessä oletussyöttöarvoilla.. Default: true.
 • autoUpdate | boolean: ohjaa, onko onGenerate-toiminto käynnistettävä automaattisesti, kun jokin lapsen syöttökentistä muuttuu.. Default: false.
 • description | (string|node): kojelaudan kuvaus. Default: ''.
 • disabled | boolean: valvoo, poistetaanko kojelauta käytöstä. Default: false.
 • label | string: painikkeen etiketti. Default: none.
 • maxWidth | number: kojelaudan enimmäisleveys. Default: 600.
 • className | string: luokan nimi. Default: ''.
 • bodyClassName | string: kortin rungon luokan nimi. Default: 'd-grid gap-3'.
 • style | object: CSS-inline-tyylit. Default: {}.
 • onGenerate | function: toiminto, joka käynnistyy, kun painiketta napsautetaan tai jokin kojelaudan syöttöarvoista muuttuu (jos autoUpdate on asetettu arvoon true). Funktiota kutsutaan syöttökenttien arvojen kanssa siinä järjestyksessä, jossa ne on sijoitettu kojelautaan.. Default: onGenerate() {}.
 • title | (string|node): kortin otsikko. Default: ''.

Esimerkkejä

Live Editor
Tulos
ReferenceError: Provider is not defined