Přeskočit na hlavní obsah

Timer

Zobrazí časovač, který po uplynutí času spustí předdefinované zpětné volání. Příkladem použití je časování kvízů.

Možnosti

  • id | string: jedinečné řetězcové ID časovače. Pokud je ID nastaveno, je komponenta časovače trvalá i při obnovení stránky.. Default: none.
  • active | boolean (required): příznak, který lze přepnout pro spuštění nebo pozastavení časovače.. Default: none.
  • belowZero | boolean: řídí, zda časovač pokračuje vpočítávání po vyčerpání doby trvání.. Default: false.
  • duration | number (required): doba trvání časovače v sekundách. Default: none.
  • invisible | boolean: určuje, zda má být časovač skrytý.. Default: false.
  • legend | string: text zobrazený před časovačem. Default: ''.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.
  • onTimeUp | function: zpětné volání vyvolané po vypršení časovače. Default: onTimeUp() {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined