Skip to main content

Timer

Kuvab taimer, mis käivitab ettemääratud tagasilöögi, kui aeg on möödas. Näide kasutusjuhtumiks on viktoriinide ajastamine.

Valikud

  • id | string: unikaalne "string"-tunnus taimerile. Kui ID on määratud, on taimerikomponent püsiv ka pärast lehekülje uuendamist.. Default: none.
  • active | boolean (required): lipp, mida saab lülitada, et käivitada või peatada taimer.. Default: none.
  • belowZero | boolean: kontrollib, kas taimer jätkab loendamist pärast kestuse ammendumist. Default: false.
  • duration | number (required): ajaja kestus sekundites. Default: none.
  • invisible | boolean: kontrollib, kas taimer peaks olema peidetud. Default: false.
  • legend | string: tekst, mis kuvatakse taimeri ees. Default: ''.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.
  • onTimeUp | function: tagasikutsumine, mis käivitub, kui taimer lõpeb. Default: onTimeUp() {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined