Przejdź do głównej treści

Timer

Wyświetla timer, który po upłynięciu czasu wyzwoli predefiniowane wywołanie zwrotne. Przykładowym przypadkiem użycia jest czas trwania quizów.

Opcje

  • id | string: unikalny numer identyfikacyjny strun dla timera. Jeśli ID jest ustawione, komponent timera jest stale odświeżany nad stroną. Default: none.
  • active | boolean (required): flaga, która może być przełączana w celu uruchomienia lub wstrzymania timera. Default: none.
  • belowZero | boolean: kontroluje, czy po wyczerpaniu czasu trwania liczenia licznik kontynuuje liczenie. Default: false.
  • duration | number (required): czas trwania w sekundach dla timera. Default: none.
  • invisible | boolean: kontroluje, czy zegar powinien być ukryty. Default: false.
  • legend | string: tekst wyświetlany przed zegarem sterującym. Default: ''.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.
  • onTimeUp | function: wywołanie zwrotne, gdy skończy się timer. Default: onTimeUp() {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined