Pāriet uz galveno saturu

Timer

Tiek parādīts taimeris, kas pēc laika beigām aktivizēs iepriekš noteiktu atpakaļsaukumu. Lietošanas piemērs ir viktorīnu laika noteikšana.

Iespējas

  • id | string: taimera unikālais virknes ID. Ja ir iestatīts ID, taimera komponents ir noturīgs lapas atsvaidzināšanas laikā.. Default: none.
  • active | boolean (required): karodziņš, ko var pārslēgt, lai palaistu vai apturētu taimeri.. Default: none.
  • belowZero | boolean: kontrolē, vai taimeris turpina skaitīt pēc tam, kad ilgums ir beidzies.. Default: false.
  • duration | number (required): taimera ilgums sekundēs. Default: none.
  • invisible | boolean: kontrolē, vai taimeris ir jāslēpj.. Default: false.
  • legend | string: teksts, kas parādās taimera priekšā.. Default: ''.
  • style | object: CSS iebūvētie stili. Default: {}.
  • onTimeUp | function: atgriezeniskais zvans, kas tiek izsaukts, kad beidzas taimeris.. Default: onTimeUp() {}.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined