Премини към основното съдържание

Timer

Показва таймер, който ще задейства предварително зададено повикване за обратна връзка, когато времето изтече. Примерен случай на употреба е определянето на времето за провеждане на викторини.

Опции

  • id | string: уникалният нишковиден идентификатор на таймера. Ако е зададен ID, компонентът на таймера е устойчив при обновяване на страницата.. Default: none.
  • active | boolean (required): флаг, който може да се превключва за стартиране или спиране на таймера. Default: none.
  • belowZero | boolean: контролира дали таймерът да продължи да брои след изчерпване на продължителността.. Default: false.
  • duration | number (required): продължителност в секунди за таймера. Default: none.
  • invisible | boolean: контролира дали таймерът да бъде скрит. Default: false.
  • legend | string: текст, който се показва пред таймера. Default: ''.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.
  • onTimeUp | function: обратна връзка, извикана при изтичане на таймера. Default: onTimeUp() {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined