Gå til hovedindhold

Timer

Viser en timer, der udløser et foruddefineret callback, når tiden er gået. Et eksempel på et brugsscenarie er timingen af quizzer.

Indstillinger

  • id | string: det unikke string ID for timeren. Hvis der er angivet et ID, er timer-komponenten vedvarende i forbindelse med opdateringer af siden. Default: none.
  • active | boolean (required): flag, der kan skiftes til at starte eller sætte timeren på pause. Default: none.
  • belowZero | boolean: styrer, om timeren fortsætter med at tælle, når varigheden er udløbet. Default: false.
  • duration | number (required): varighed i sekunder for timeren. Default: none.
  • invisible | boolean: styrer, om timeren skal være skjult. Default: false.
  • legend | string: tekst, der vises foran timeren. Default: ''.
  • style | object: CSS inline-stilarter. Default: {}.
  • onTimeUp | function: callback, der påkaldes, når timeren udløber. Default: onTimeUp() {}.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined