Přeskočit na hlavní obsah

Unveil

Komponenta appear způsobí, že se všechny její potomci po uplynutí zadaného času zviditelní.

Možnosti

  • active | boolean: řídí, zda má být počítadlo aktivní. Default: false.
  • delay | number: počet milisekund před zobrazením komponenty. Default: 1000.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined