Přeskočit na hlavní obsah

Lesson Submit

Tlačítko, které se zobrazí na konci lekce a na které mohou studenti kliknout. Ve výchozím nastavení je na jejich e-mailovou adresu odeslána zpráva potvrzující dokončení lekce.

Možnosti

  • coverage | array<string>: seznam identifikátorů, které mají být předloženy a zahrnuty do dokumentu s odpovědí.. Default: none.
  • label | string: popisek tlačítka odeslat. Default: none.
  • message | string: zpráva pro potvrzovací e-mail. Default: ''.
  • requireLogin | boolean: určuje, zda má být uživatel přihlášen, aby bylo tlačítko aktivní (pro anonymní uživatele se nezasílá žádné potvrzení e-mailem).. Default: true.
  • sendConfirmationEmail | boolean: kontroluje, zda se má po odeslání lekce odeslat potvrzovací e-mail.. Default: true.
  • className | string: název třídy. Default: ''.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.
  • onClick | function: zpětné volání vyvolané při kliknutí na tlačítko odeslání.. Default: onClick() {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined