Skip to main content

Lesson Submit

Nupp, mis kuvatakse õppetunni lõpus, et õpilased saaksid sellele vajutada. Vaikimisi saadetakse nende e-posti aadressile sõnum, mis kinnitab õppetunni lõpetamist.

Valikud

  • coverage | array<string>: esitatud ja vastusdokumendis sisalduvate identifikaatorite loetelu. Default: none.
  • label | string: nupu esitamise silt. Default: none.
  • message | string: sõnum kinnituse e-kirja jaoks. Default: ''.
  • requireLogin | boolean: kontrollib, kas kasutaja peab olema sisse logitud, et nupp oleks aktiivne (anonüümsetele kasutajatele ei saadeta kinnitust e-postiga).. Default: true.
  • sendConfirmationEmail | boolean: kontrollib, kas õppetundide esitamisel saadetakse kinnitav e-kiri. Default: true.
  • className | string: klassi nimi. Default: ''.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.
  • onClick | function: callback, mis kutsutakse esile, kui vajutatakse esitamisnupule. Default: onClick() {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined