Overslaan naar hoofdinhoud

Lesson Submit

Een knop die aan het einde van een les wordt weergegeven en waarop de leerlingen kunnen klikken. Standaard wordt een bericht ter bevestiging van de voltooiing van de les naar hun e-mailadres gestuurd.

Opties

  • coverage | array<string>: lijst van identificatiegegevens die moeten worden ingediend en in het antwoorddocument moeten worden opgenomen. Default: none.
  • label | string: label van verzendknop. Default: none.
  • message | string: bericht ter bevestiging e-mail. Default: ''.
  • requireLogin | boolean: controleert of de gebruiker moet worden aangemeld voor het activeren van de knop (voor anonieme gebruikers wordt er geen bevestiging per e-mail verstuurd). Default: true.
  • sendConfirmationEmail | boolean: controleert of er een bevestigingse-mail moet worden gestuurd bij het indienen van de les. Default: true.
  • className | string: klassennaam. Default: ''.
  • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.
  • onClick | function: terugroeping aangeroepen bij het klikken op de indieningsknop. Default: onClick() {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined