Přeskočit na hlavní obsah

Text Editor

Textový editor pro psaní poznámek nebo zpráv. Podporuje export poznámek jako souborů HTML nebo PDF a automatické odesílání na server ISLE.

Možnosti

  • allowSubmissions | boolean: kontroluje, zda studenti mohou odesílat své zprávy na server.. Default: true.
  • canLoadHTML | boolean: řídí, zda se má zobrazit tlačítko pro načtení uloženého souboru HTML do editoru.. Default: true.
  • defaultValue | string: výchozí text editoru. Default: '\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n'.
  • history | boolean: určuje, zda má editor obsahovat zobrazení historie.. Default: true.
  • mode | string: ovládá režim úprav textu (buď individuální pro osobní dokument, skupinový pro dokument pro skupiny, spolupracovní pro jeden dokument pro všechny nebo kohorta pro dokument pro kohortu).. Default: 'individual'.
  • resetModal | {title,body,buttonLabel,notificationTitle,notification,tooltip}: objekt pro přizpůsobení modálního okna pro resetování dokumentu (obvykle by se neměl měnit).. Default: none.
  • sendSubmissionEmails | boolean: kontroluje, zda se mají po odeslání odeslat potvrzovací e-maily s výstupem PDF/HTML.. Default: false.
  • voiceTimeout | number: čas v milisekundách po vložení části nahraného hlasového vstupu.. Default: 5000.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined