Przejdź do głównej treści

Lesson Submit

Przycisk, który ma być wyświetlany na końcu lekcji, na który uczniowie mogą kliknąć. Domyślnie, wiadomość potwierdzająca ukończenie lekcji jest wysyłana na ich adres e-mail.

Opcje

  • coverage | array<string>: lista identyfikatorów, które należy przekazać i zawrzeć w dokumencie odpowiedzi. Default: none.
  • label | string: etykieta przycisku przedłożenia. Default: none.
  • message | string: wiadomość do potwierdzenia e-mail. Default: ''.
  • requireLogin | boolean: kontroluje, czy wymagane jest zalogowanie użytkownika, aby przycisk był aktywny (w przypadku użytkowników anonimowych nie jest wysyłane potwierdzenie e-mail). Default: true.
  • sendConfirmationEmail | boolean: kontroluje, czy wysyłać potwierdzenie e-mailem po wysłaniu lekcji. Default: true.
  • className | string: nazwa klasy. Default: ''.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.
  • onClick | function: wywołanie zwrotne po kliknięciu przycisku zgłoszenia. Default: onClick() {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined