Премини към основното съдържание

Lesson Submit

Бутон, който се показва в края на урока и върху който учениците могат да кликнат. По подразбиране на техния имейл адрес се изпраща съобщение, потвърждаващо завършването на урока.

Опции

  • coverage | array<string>: списък на идентификаторите, които трябва да бъдат представени и включени в документа за отговор. Default: none.
  • label | string: етикет на бутона за изпращане. Default: none.
  • message | string: съобщение за имейл за потвърждение. Default: ''.
  • requireLogin | boolean: контролира дали да се изисква потребителят да е влязъл в системата, за да бъде бутонът активен (за анонимни потребители не се изпраща потвърждение по имейл). Default: true.
  • sendConfirmationEmail | boolean: контролира дали да се изпраща имейл за потвърждение при подаване на урока. Default: true.
  • className | string: име на класа. Default: ''.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.
  • onClick | function: обратна връзка, задействана при щракване върху бутона за подаване. Default: onClick() {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined