Přeskočit na hlavní obsah

Feedback Buttons

Tlačítka pro sběr zpětné vazby od uživatelů.

Možnosti

  • confusedMsg | string: zpráva, která se má zobrazit v nápovědě k zmatenému tlačítku. Default: none.
  • feedbackMsg | string: zpráva, která se má zobrazit v nápovědě k tlačítku podrobné zpětné vazby.. Default: none.
  • understoodMsg | string: zpráva, která se má zobrazit v nápovědě k pochopenému tlačítku. Default: none.
  • customFeedback | boolean: řídí, zda komponenta přijímá vlastní zpětnou vazbu. Default: true.
  • vertical | boolean: tlačítka se zobrazují vertikálně, pokud je nastaveno na true.. Default: false.
  • className | string: název třídy. Default: ''.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined