Skip to main content

Feedback Buttons

Nupud kasutajate tagasiside kogumiseks.

Valikud

  • confusedMsg | string: segadusse sattunud nupu tööriistakriipsu kuvatav sõnum. Default: none.
  • feedbackMsg | string: üksikasjaliku tagasiside nupu tööriistavihikusse kuvatav sõnum. Default: none.
  • understoodMsg | string: sõnum, mis kuvatakse nupu tooltip'is, mida mõistetakse. Default: none.
  • customFeedback | boolean: kontrollib, kas komponent aktsepteerib kohandatud tagasisidet. Default: true.
  • vertical | boolean: nupud kuvatakse vertikaalselt, kui seadistuseks on true.. Default: false.
  • className | string: klassi nimi. Default: ''.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined