Премини към основното съдържание

Feedback Buttons

Бутони за събиране на обратна връзка от потребителите.

Опции

  • confusedMsg | string: съобщение, което да се показва в подсказката за объркан бутон. Default: none.
  • feedbackMsg | string: съобщение, което да се показва в подсказката на бутона за подробна обратна връзка. Default: none.
  • understoodMsg | string: съобщение, което да се показва в подсказката за разбрания бутон. Default: none.
  • customFeedback | boolean: контролира дали компонентът приема персонализирана обратна връзка. Default: true.
  • vertical | boolean: бутоните се показват вертикално, ако е зададено true.. Default: false.
  • className | string: име на класа. Default: ''.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined