Przejdź do głównej treści

Feedback Buttons

Przyciski do zbierania informacji zwrotnych od użytkowników.

Opcje

  • confusedMsg | string: komunikat, który ma być wyświetlany w tooltipie dla dezorientowanego przycisku. Default: none.
  • feedbackMsg | string: komunikat, który ma być wyświetlany w tooltipie dla szczegółowej informacji zwrotnej. Default: none.
  • understoodMsg | string: komunikat, który ma być wyświetlany w tooltipie dla zrozumiałego przycisku. Default: none.
  • customFeedback | boolean: kontroluje, czy komponent akceptuje niestandardowe informacje zwrotne. Default: true.
  • vertical | boolean: przyciski są wyświetlane pionowo, jeśli ustawiono je na prawdziwe. Default: false.
  • className | string: nazwa klasy. Default: ''.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined